Jak się zalogować?

Strona https://info.kowroc.pl dostępna jest wyłącznie dla szkół i placówek Dolnego Śląska zarejestrowanych w Systemie Informacji Oświatowej. Aby zalogować się należy wpisać adres mailowy (podany w SIO) oraz hasło ustalone samodzielnie przez szkołę/placówkę.

INFO

Logowanie

Jak ustalić hasło do logowania?

Aby ustalić hasło należy kliknąć na ten przycisk: Pierwsze logowanie i przejść na stronę Resetowania hasła. Tam wysłać adres e-mail szkoły/placówki (podany w SIO). System automatycznie wyśle maila na ten adres. Należy go odebrać i postępować według zawartych w nim wskazań. Hasło musi mieć minimum 8 znaków